Algemene Voorwaarden
Laatst bijgewerkt: 28 december 2020

Dit document beschrijft in detail al onze voorwaarden, bepalingen en beleid. Lees het aandachtig aangezien het een juridisch bindende overeenkomst is tussen u, persoonlijk of namens een entiteit ("u") en TLC, LLC ("wij", "ons" of "onze"), met betrekking tot uw toegang tot en het gebruik van de softskillgames.com-website, evenals elk ander mediavorm, mediakanaal, mobiele website of mobiele applicatie gerelateerd, gelinkt of anderszins daarmee verbonden (gezamenlijk de "Site").

U gaat ermee akkoord dat u door het bezoeken van de site, al deze algemene voorwaarden hebt gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat. Als u niet akkoord gaat met al deze algemene voorwaarden, is het u uitdrukkelijk verboden de site te gebruiken en moet u het gebruik onmiddellijk stopzetten.

Aanvullende voorwaarden of documenten die van tijd tot tijd op de site kunnen worden geplaatst, worden hierbij uitdrukkelijk door verwijzing hierin opgenomen. We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken op elk moment en om welke reden dan ook wijzigingen of aanpassingen aan deze Algemene Voorwaarden aan te brengen.

We zullen u op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen door de datum "Laatst bijgewerkt" van deze Algemene voorwaarden bij te werken, en u doet afstand van enig recht om een ​​specifieke kennisgeving van elke dergelijke wijziging te ontvangen.

Het is uw verantwoordelijkheid om deze algemene voorwaarden regelmatig te herzien om op de hoogte te blijven van updates. U bent onderworpen aan en wordt geacht op de hoogte te zijn gesteld en te hebben aanvaard van de wijzigingen in eventuele herziene Algemene voorwaarden door uw voortgezet gebruik van de Site na de datum waarop dergelijke herziene Algemene voorwaarden worden gepost.

Index

1. Intellectuele eigendomsrechten

Tenzij anders aangegeven, is de Site ons eigendom en alle broncode, databases, functionaliteit, software, websiteontwerpen, audio, video, tekst, foto's en afbeeldingen op de Site (gezamenlijk de "Inhoud") en de handelsmerken, service merken en logo's daarin (de "Merken") zijn eigendom van, staan ​​onder zeggenschap van ons of hebben een licentie voor ons, en worden beschermd door copyright- en handelsmerkwetten en diverse andere intellectuele eigendomsrechten en oneerlijke concurrentiewetten van de Verenigde Staten, buitenlandse rechtsgebieden en internationale conventies.

De inhoud en de merktekens worden op de site aangeboden "AS IS" alleen voor uw informatie en persoonlijk gebruik. Behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in deze Algemene voorwaarden, mag geen enkel deel van de site en geen inhoud of merken worden gekopieerd, gereproduceerd, geaggregeerd, opnieuw gepubliceerd, geüpload, gepost, openbaar weergegeven, gecodeerd, vertaald, verzonden, gedistribueerd, verkocht, in licentie gegeven of anderszins worden geëxploiteerd voor welk commercieel doel dan ook, zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming.

Op voorwaarde dat u in aanmerking komt om de Site te gebruiken, krijgt u een beperkte licentie voor toegang tot en gebruik van de Site en voor het downloaden of afdrukken van een deel van de Inhoud waartoe u op de juiste manier toegang heeft verkregen, uitsluitend voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik. We behouden alle rechten die niet uitdrukkelijk aan u zijn verleend in en op de site, de inhoud en de merken.

2. Vertegenwoordigingen van de gebruiker

Door de site te gebruiken, verklaart en garandeert u dat:

 1. Alle registratie-informatie die u indient, is waar, nauwkeurig, actueel en volledig;
 2. U zult de juistheid van dergelijke informatie handhaven en dergelijke registratie-informatie indien nodig onmiddellijk bijwerken;
 3. U heeft de wettelijke bevoegdheid en u gaat ermee akkoord zich te houden aan deze Algemene voorwaarden;
 4. U bent niet jonger dan 13 jaar;
 5. U krijgt geen toegang tot de Site via geautomatiseerde of niet-menselijke middelen, hetzij via een bot, script of anderszins;
 6. U zult de site niet gebruiken voor illegale of ongeautoriseerde doeleinden;
 7. Uw gebruik van de site is niet in strijd met enige toepasselijke wet of regelgeving.

Als u informatie verstrekt die niet waar, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig is, hebben we het recht om uw account op te schorten of te beëindigen en al het huidige of toekomstige gebruik van de site (of een deel daarvan) te weigeren.

3. Gebruikersregistratie

In het geval dat u besluit om u bij de Site te registreren - als gratis of betalend lid - gaat u ermee akkoord uw wachtwoord vertrouwelijk te houden en bent u verantwoordelijk voor al het gebruik van uw account en wachtwoord. We behouden ons het recht voor om een ​​gebruikersnaam die u selecteert te verwijderen, terug te eisen of te wijzigen als we naar eigen goeddunken vaststellen dat een dergelijke gebruikersnaam ongepast, obsceen of anderszins verwerpelijk is.

4. Lidmaatschappen

U kunt als volgt lid worden van een of meer van onze lidmaatschapscategorieën:

 • Individueel lidmaatschap (voor één gebruiker): maandelijks, jaarlijks of levenslang.
 • Groepslidmaatschap (meerdere gebruikers): jaarlijks.

Details van deze lidmaatschappen - wat elk omvat, hoeveel ze kosten, enz. - worden gepubliceerd op onze website en van tijd tot tijd gewijzigd. Het is uw verantwoordelijkheid om uzelf vertrouwd te maken met deze categorieën voordat u zich aanmeldt. We behouden ons het recht voor om elk lidmaatschap op elk moment en om welke reden dan ook te beëindigen. De prijzen voor alle lidmaatschappen zijn onderhevig aan verandering.

Voor algemene verduidelijking:

 • "Maandelijks" betekent een volledige kalendermaand, beginnend op de dag waarop we de betaling ontvangen.
 • "Jaarlijks" betekent een volledig kalenderjaar, beginnend op de dag waarop we de betaling ontvangen.
 • "Lifetime" betekent voor het hele bestaan ​​van ons bedrijf.
 • "Single-user" betekent dat slechts één persoon geautoriseerd is om toegang te krijgen tot uw account en dat u uw login- en wachtwoordgegevens met niemand anders mag delen.
 • "Multi-user" betekent dat u een bepaald aantal gebruikerslicenties heeft aangeschaft waarbij elke persoon zijn eigen login-ID en wachtwoordinformatie krijgt. U en al uw gebruikers zijn echter nog steeds niet geautoriseerd om uw persoonlijke login- en wachtwoordinformatie met anderen te delen.
 • Door betalend lid te worden op elk niveau, krijgt u onbeperkte en onbeperkte toegang tot onze bronnen voor de volledige duur van uw lidmaatschap.

5. Aankopen en betalingen

 1. We accepteren betalingen met alle gangbare creditcards via onze online winkel. Contact voor meer informatie over hoe u ons kunt betalen met alternatieve betalingsmethoden.
 2. U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die via de Site worden gedaan. U stemt er verder mee in om account- en betalingsinformatie, inclusief e-mailadres, betaalmethode en vervaldatum van de betaalkaart, onmiddellijk bij te werken, zodat we uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen.
 3. Omzetbelasting wordt toegevoegd aan de prijs van aankopen wanneer en waar dit wettelijk verplicht is. (We hebben het tot nu toe nog nooit hoeven doen voor online lidmaatschappen, maar wie weet wat de toekomst in petto heeft?)
 4. We kunnen de prijzen op elk moment wijzigen. Al onze prijzen zijn in Amerikaanse dollars.
 5. Er zijn geen verborgen kosten. U stemt ermee in om de aangegeven prijs volledig te betalen op het moment van aankoop en u machtigt ons om de door u gekozen betalingsprovider in rekening te brengen voor dergelijke bedragen bij het plaatsen van uw bestelling.
 6. Als uw bestelling onderhevig is aan terugkerende kosten, stemt u ermee in dat wij uw betaalmethode periodiek in rekening brengen zonder uw voorafgaande goedkeuring voor elke terugkerende afschrijving, totdat u de betreffende bestelling annuleert. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten of fouten in de prijsstelling te corrigeren, zelfs als we al een betaling hebben aangevraagd of ontvangen.
 7. We behouden ons het recht voor om elke bestelling die via de site wordt geplaatst, te weigeren. We kunnen naar eigen goeddunken de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen betrekking hebben op bestellingen die zijn geplaatst door of onder hetzelfde klantaccount, dezelfde betaalmethode en / of bestellingen die hetzelfde factuur- of verzendadres gebruiken.

6. Verlengings-, annulerings- en restitutiebeleid

Verlengingen:

 • Alle lidmaatschappen komen elke maand terug (of worden verlengd) in het geval van maandelijkse abonnementen of elke 12 maanden in het geval van jaarplannen.
 • Alle lidmaatschappen worden automatisch verlengd en de kosten worden in rekening gebracht op de creditcard die aan uw account is gekoppeld.
 • Alle kennisgevingen van verlenging en facturen / ontvangstbewijzen worden verzonden naar het e-mailadres dat aan uw account is gekoppeld.
 • U kunt het automatische verlengingsproces uitschakelen door naar onze klant hub.

annuleringen:

 • We zijn je dankbaar voor je lidmaatschap, maar mocht het om wat voor reden dan ook niet meer logisch voor je zijn, dan kan dat annuleer het op elk moment in onze klant hub.
 • Na annulering behoudt uw account volledige, onbeperkte toegang tot alle bronnen van softskillgames.com totdat uw abonnement afloopt.
 • Houd er rekening mee dat u geen restitutie krijgt als u uw lidmaatschap opzegt. Wat dit doet, is dat het voorkomt dat er nog meer kosten in rekening worden gebracht op uw creditcard.

terugbetalingen:

Al onze lidmaatschappen worden geleverd met een volledige geld-terug-garantie, binnen de volgende parameters:

 • Maandelijks lidmaatschap: u moet binnen 7 dagen na aanmelding of verlenging een terugbetaling aanvragen
 • Alle jaarlijkse lidmaatschappen (individueel en in groepen): u moet binnen 30 dagen na toetreding of 7 dagen na verlenging een terugbetaling aanvragen. De enige uitzondering op dit beleid is als een jaarlidmaatschap wordt geactiveerd nadat een gratis proefperiode van 7 dagen is verlopen en uw creditcard is belast. Dan komt u niet in aanmerking voor restitutie.
 • Levenslang lidmaatschap: u moet binnen 30 dagen na uw aanmelding of 7 dagen na verlenging een terugbetaling aanvragen.

Om eenvoudig uw geld terug te krijgen contact en vertel ons alstublieft de reden voor uw teruggaveverzoek, zodat we ervan kunnen leren. We staan ​​achter onze lidmaatschappen en zijn toegewijd aan uw succes omdat we met u mee willen groeien. Uw terugbetaling vindt plaats binnen 7 werkdagen na uw annulering. Uw lidmaatschap wordt geannuleerd zodra een terugbetaling is goedgekeurd, wat betekent dat u alle bijbehorende voordelen en privileges verliest.

Terugbetalingen worden verzonden naar de creditcard die oorspronkelijk in rekening is gebracht. In het geval dat u een andere betalingsmethode heeft gekozen (en waarmee wij hebben ingestemd), zijn alle bank- of transactiekosten uw eigen verantwoordelijkheid en worden deze niet terugbetaald.

7. Verboden activiteiten

U mag de site niet openen of gebruiken voor enig ander doel dan waarvoor we de site beschikbaar stellen. De site mag niet worden gebruikt in verband met commerciële inspanningen, behalve die specifiek door ons zijn goedgekeurd of goedgekeurd.

Als gebruiker van de site gaat u ermee akkoord om niet:

 1. Haal systematisch gegevens of andere inhoud van de site op om direct of indirect een verzameling, compilatie, database of directory te maken of te compileren zonder schriftelijke toestemming van ons.
 2. Maak ongeautoriseerd gebruik van de site, inclusief het verzamelen van gebruikersnamen en / of e-mailadressen van gebruikers via elektronische of andere middelen met het doel ongevraagde e-mail te verzenden of gebruikersaccounts te maken op geautomatiseerde wijze of onder valse voorwendselen.
 3. Gebruik de site om te adverteren of om goederen en diensten te verkopen.
 4. Omzeilen, uitschakelen of anderszins interfereren met beveiligingsgerelateerde functies van de site, inclusief functies die het gebruik of kopiëren van enige inhoud voorkomen of beperken of beperkingen opleggen aan het gebruik van de site en / of de inhoud ervan.
 5. Neem deel aan ongeoorloofde framing van of links naar de site.
 6. Ons en andere gebruikers bedriegen, bedriegen of misleiden, vooral in elke poging om gevoelige accountinformatie te achterhalen, zoals gebruikerswachtwoorden;
 7. Maak oneigenlijk gebruik van onze ondersteunende diensten of dien valse meldingen in van misbruik of wangedrag.
 8. Neem deel aan geautomatiseerd gebruik van het systeem, zoals het gebruiken van scripts om opmerkingen of berichten te verzenden, of het gebruik van datamining, robots of vergelijkbare tools voor het verzamelen en extraheren van gegevens.
 9. De Site of de met de Site verbonden netwerken of diensten verstoren, verstoren of overmatig belasten.
  probeer je voor te doen als een andere gebruiker of persoon of gebruik de gebruikersnaam van een andere gebruiker.
 10. Gebruik alle informatie die van de site is verkregen om een ​​andere persoon lastig te vallen, te misbruiken of te schaden.
 11. Gebruik de site als onderdeel van een poging om met ons te concurreren of gebruik de site en / of de inhoud op andere wijze voor inkomstengenererende inspanningen of commerciële ondernemingen.
 12. Ontcijferen, decompileren, disassembleren of reverse-engineeren van de software die een deel van de Site omvat of op een andere manier vormt.
 13. Probeer alle maatregelen van de site te omzeilen die zijn ontworpen om toegang tot de site of een deel van de site te voorkomen of te beperken.
 14. Een van onze werknemers of agenten die betrokken zijn bij het leveren van enig deel van de Site lastig vallen, irriteren, intimideren of bedreigen.
 15. Verwijder de copyright- of andere eigendomsrechtenvermelding van alle inhoud.
 16. Kopieer of pas de software van de site aan, inclusief maar niet beperkt tot PHP, HTML, JavaScript of andere code.
 17. Virussen, Trojaanse paarden of ander materiaal uploaden of verzenden (of proberen te uploaden of te verzenden), inclusief overmatig gebruik van hoofdletters en spammen (continu posten van herhaalde tekst), die het ononderbroken gebruik en genot van een partij van de Site of wijzigt, schaadt, verstoort, verandert of
 18. Het gebruik, kenmerken, functies, bediening of onderhoud van de site verstoort.
 19. Upload of verzend (of probeer te uploaden of over te dragen) materiaal dat fungeert als een passief of actief informatieverzamelings- of transmissiemechanisme, inclusief maar niet beperkt tot duidelijke grafische uitwisselingsformaten ("gifs"), 1 × 1 pixels, webbugs, cookies of andere soortgelijke apparaten (ook wel "spyware" of "passieve verzamelingsmechanismen" of "pcms" genoemd).
 20. Behalve wat het resultaat kan zijn van het gebruik van standaardzoekmachines of internetbrowsers, gebruik, start, ontwikkel of distribueer elk geautomatiseerd systeem, inclusief maar niet beperkt tot een spin, robot, cheat-hulpprogramma, schraper of offline lezer die toegang heeft tot de site, of ongeautoriseerd script of andere software gebruiken of starten.
 21. Minachting, bezoedeling of anderszins schade, naar onze mening, ons en / of de site.
 22. Gebruik de site op een manier die niet in overeenstemming is met toepasselijke wet- of regelgeving.

8. Door gebruikers gegenereerde bijdragen

De site kan u uitnodigen om te chatten, bij te dragen aan of deel te nemen aan blogs, prikborden, online forums en andere functies, en kan u de mogelijkheid bieden om te creëren, in te dienen, te posten, weer te geven, te verzenden, uit te voeren, te publiceren, te verspreiden, of inhoud en materiaal naar ons of op de site uitzenden, inclusief maar niet beperkt tot tekst, geschriften, video, audio, foto's, afbeeldingen, opmerkingen, suggesties of persoonlijke informatie of ander materiaal (gezamenlijk "bijdragen").

Bijdragen zijn mogelijk zichtbaar voor andere gebruikers van de site en via websites van derden. Als zodanig kunnen bijdragen die u verzendt, worden behandeld als niet-vertrouwelijk en niet-eigendom. Wanneer u Bijdragen maakt of beschikbaar stelt, verklaart en garandeert u daarbij dat:

 1. De creatie, distributie, verzending, openbare vertoning of uitvoering, en het openen, downloaden of kopiëren van uw Bijdragen vormen geen inbreuk op de eigendomsrechten, inclusief maar niet beperkt tot het auteursrecht, patent, handelsmerk, handelsgeheim of morele rechten van een derde partij.
 2. U bent de maker en eigenaar van of beschikt over de nodige licenties, rechten, toestemmingen, vrijgaven en toestemmingen om ons, de Site en andere gebruikers van de Site te gebruiken en te autoriseren om uw Bijdragen te gebruiken op een manier die wordt overwogen door de Site en deze Voorwaarden.
 3. U hebt de schriftelijke toestemming, vrijgave en / of toestemming van elke identificeerbare individuele persoon in uw bijdragen om de naam of gelijkenis van elke dergelijke identificeerbare individuele persoon te gebruiken om opname en gebruik van uw bijdragen mogelijk te maken op een manier die door de Site en deze algemene voorwaarden.
 4. Uw bijdragen zijn niet vals, onnauwkeurig of misleidend.
 5. Uw bijdragen zijn geen ongevraagde of ongeautoriseerde advertenties, promotiemateriaal, piramidespelen, kettingbrieven, spam, massamailings of andere vormen van uitnodiging.
 6. Uw bijdragen zijn niet obsceen, onzedelijk, wellustig, smerig, gewelddadig, intimiderend, lasterlijk, lasterlijk of anderszins verwerpelijk (zoals bepaald door ons).
 7. Uw bijdragen maken niemand belachelijk, bespotten, kleineren, intimideren of misbruiken.
 8. Uw bijdragen zijn niet in strijd met enige toepasselijke wet, regelgeving of regel.
 9. Uw bijdragen zijn niet in strijd met de privacy- of publiciteitsrechten van derden.
 10. Uw bijdragen bevatten geen aanstootgevende opmerkingen die verband houden met ras, nationale afkomst, geslacht, seksuele voorkeur of lichamelijke handicap.
 11. Uw bijdragen zijn niet in strijd met, of linken naar materiaal dat in strijd is met enige bepaling van deze Algemene voorwaarden of enige toepasselijke wet of regelgeving.

Elk gebruik van de site in strijd met het voorgaande is in strijd met deze algemene voorwaarden en kan onder meer leiden tot beëindiging of opschorting van uw rechten om de site te gebruiken.

9. Bijdragende licentie

 1. Door uw bijdragen op een deel van de site te plaatsen, verleent u automatisch, en verklaart en garandeert u dat u het recht hebt om ons een onbeperkt, onbeperkt, onherroepelijk, eeuwigdurend, niet-exclusief, overdraagbaar, royaltyvrij, volledig -betaald, wereldwijd recht en licentie om te hosten, gebruiken, kopiëren, reproduceren, onthullen, verkopen, doorverkopen, publiceren, uitzenden, hernoemen, archiveren, opslaan, cachegeheugen, openbaar uitvoeren, openbaar weergeven, opnieuw formatteren, vertalen, verzenden, uittreksel (in geheel of gedeeltelijk), en dergelijke Bijdragen (inclusief, zonder beperking, uw imago en stem) te verspreiden voor welk doel dan ook, commercieel, reclame of anderszins, en om afgeleide werken van dergelijke Bijdragen voor te bereiden of in andere werken op te nemen, en en autoriseren van sublicenties van het voorgaande. Het gebruik en de distributie kunnen plaatsvinden in alle mediaformaten en via alle mediakanalen.
 2. Deze licentie is van toepassing op elke vorm, media of technologie die nu bekend of hierna ontwikkeld is, en omvat ons gebruik van uw naam, bedrijfsnaam en franchisenaam, zoals van toepassing, en alle handelsmerken, servicemerken, handelsnamen, logo's, en persoonlijke en commerciële afbeeldingen die u verstrekt. U doet afstand van alle morele rechten in uw Bijdragen en u garandeert dat morele rechten niet anderszins zijn gesteld in uw Bijdragen.
 3. We hebben geen eigendom over uw bijdragen. U behoudt het volledige eigendom van al uw bijdragen en alle intellectuele eigendomsrechten of andere eigendomsrechten die verband houden met uw bijdragen. Wij zijn niet aansprakelijk voor verklaringen of verklaringen in uw bijdragen die door u op enig gebied op de site zijn verstrekt.
 4. U bent als enige verantwoordelijk voor uw bijdragen aan de site en u stemt er uitdrukkelijk mee in ons vrij te stellen van elke verantwoordelijkheid en om ons te onthouden van juridische stappen tegen ons met betrekking tot uw bijdragen.
 5. We hebben het recht, naar eigen goeddunken, (1) om Bijdragen te bewerken, redigeren of anderszins te wijzigen; (2) om Bijdragen opnieuw te categoriseren om ze op meer geschikte locaties op de Site te plaatsen; en (3) om Bijdragen op elk moment en om welke reden dan ook zonder voorafgaande kennisgeving vooraf te screenen of te verwijderen. We zijn niet verplicht om uw bijdragen te controleren.

10. Richtlijnen voor beoordelingen

We kunnen u gebieden op de site aanbieden om beoordelingen of beoordelingen achter te laten. Bij het plaatsen van een recensie moet u aan de volgende criteria voldoen:

 1. U moet uit de eerste hand ervaring hebben met de service die wordt beoordeeld;
 2. Uw recensies mogen geen aanstootgevende godslastering of beledigende, racistische, aanstootgevende of haattaal bevatten;
 3. Uw recensies mogen geen discriminerende verwijzingen bevatten op basis van religie, ras, geslacht, nationale afkomst, leeftijd, burgerlijke staat, seksuele geaardheid of handicap;
 4. Uw recensies mogen geen verwijzingen naar illegale activiteiten bevatten;
 5. U mag geen banden hebben met concurrenten als u negatieve recensies plaatst;
 6. U mag geen conclusies trekken over de wettigheid van uw gedrag;
 7. U mag geen valse of misleidende verklaringen plaatsen;
 8. U mag geen campagne opzetten om anderen aan te moedigen om positieve of negatieve recensies te plaatsen.

We kunnen beoordelingen naar eigen goeddunken accepteren, weigeren of verwijderen. We zijn absoluut niet verplicht om beoordelingen te screenen of beoordelingen te verwijderen, zelfs als iemand beoordelingen aanstootgevend of onjuist acht. Recensies worden niet door ons onderschreven en vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs onze mening of de mening van een van onze partners of partners.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige beoordeling of voor claims, aansprakelijkheden of verliezen die voortvloeien uit een beoordeling. Door een recensie te plaatsen, verleent u ons hierbij een eeuwigdurend, niet-exclusief, wereldwijd, royaltyvrij, volledig betaald, toewijsbaar en sublicentieerbaar recht en licentie om te reproduceren, wijzigen, vertalen, verzenden op welke manier dan ook, weer te geven, alle inhoud met betrekking tot recensies uitvoeren en / of verspreiden.

11. social Media

Als onderdeel van de functionaliteit van de site kunt u uw account koppelen aan online accounts die u heeft bij externe serviceproviders (elk zo'n account, een "account van derden") door ofwel: (1) uw account van derden te verstrekken inloggegevens via de site; of (2) ons toegang geven tot uw account van derden, zoals is toegestaan ​​onder de toepasselijke voorwaarden en bepalingen die uw gebruik van elk account van derden regelen.

U verklaart en garandeert dat u het recht heeft om de aanmeldingsgegevens van uw Derdenaccount aan ons bekend te maken en / of ons toegang te verlenen tot uw Derdenaccount, zonder dat u inbreuk maakt op een van de voorwaarden die van toepassing zijn op uw gebruik van de toepasselijke Derdenaccount, en zonder ons te verplichten vergoedingen te betalen of ons te onderwerpen aan gebruiksbeperkingen opgelegd door de externe serviceprovider van het Derdenaccount.

Afhankelijk van de Accounts van derden die u kiest en afhankelijk van de privacy-instellingen die u in dergelijke Accounts van derden hebt ingesteld, is persoonlijk identificeerbare informatie die u op uw Accounts van derden plaatst mogelijk beschikbaar op en via uw account op de Site.

Houd er rekening mee dat als een externe account of bijbehorende service niet meer beschikbaar is of onze toegang tot een dergelijke externe account wordt beëindigd door de externe serviceprovider, de inhoud van sociale netwerken mogelijk niet langer beschikbaar is op en via de site. U kunt de verbinding tussen uw account op de site en uw accounts van derden op elk moment uitschakelen.

LET OP: UW RELATIE MET DE DIENSTVERLENERS VAN DERDEN DIE MET UW ACHTERGRONDEN VAN DERDEN VERBONDEN WORDEN, WORDT UITSLUITEND GESTELD DOOR UW OVEREENKOMST (EN) MET DERGELIJKE DIENSTVERLENERS VAN DERDEN.

We doen geen moeite om inhoud van sociale netwerken te bekijken voor welk doel dan ook, inclusief maar niet beperkt tot, nauwkeurigheid, wettigheid of niet-inbreuk, en we zijn niet verantwoordelijk voor inhoud van sociale netwerken.

We verzamelen geen informatie die is verkregen via een dergelijk account van derden, behalve de gebruikersnaam, het e-mailadres en (indien beschikbaar) profielfoto die aan uw account worden gekoppeld.

12. Inzendingen

U erkent en gaat ermee akkoord dat alle vragen, opmerkingen, suggesties, ideeën, feedback of andere informatie met betrekking tot de Site ("Inzendingen") die u aan ons verstrekt, niet vertrouwelijk zijn en ons exclusieve eigendom zullen worden. We zullen exclusieve rechten bezitten, inclusief alle intellectuele eigendomsrechten, en hebben het recht op onbeperkt gebruik en verspreiding van deze inzendingen voor enig wettig doel, commercieel of anderszins, zonder erkenning of compensatie voor u.

U doet hierbij afstand van alle morele rechten op dergelijke Inzendingen en u garandeert hierbij dat dergelijke Inzendingen origineel zijn bij u of dat u het recht heeft om dergelijke Inzendingen in te dienen. U stemt ermee in dat er geen verhaal tegen ons zal zijn voor enige vermeende of daadwerkelijke inbreuk of verduistering van enig eigendomsrecht in uw inzendingen.

13. Websites en inhoud van derden

De site kan links bevatten (of u kunt worden verzonden via de site) naar andere websites ("websites van derden"), evenals artikelen, foto's, tekst, afbeeldingen, afbeeldingen, ontwerpen, muziek, geluid, video, informatie, toepassingen , software en andere inhoud of items die toebehoren aan of afkomstig zijn van derden ("Inhoud van derden").

Dergelijke websites van derden en inhoud van derden worden door ons niet onderzocht, gecontroleerd of gecontroleerd op juistheid, geschiktheid of volledigheid, en wij zijn niet verantwoordelijk voor websites van derden die via de site worden geopend of inhoud van derden die wordt geplaatst op, beschikbaar via of geïnstalleerd vanaf de site, inclusief de inhoud, nauwkeurigheid, belediging, meningen, betrouwbaarheid, privacypraktijken of ander beleid van of vervat in de websites van derden of de inhoud van derden.

Het opnemen, linken naar of toestaan ​​van het gebruik of de installatie van websites van derden of inhoud van derden impliceert geen goedkeuring of goedkeuring daarvan door ons. Als u besluit de site te verlaten en toegang te krijgen tot de websites van derden of om inhoud van derden te gebruiken of te installeren, doet u dit op eigen risico en dient u zich ervan bewust te zijn dat deze algemene voorwaarden niet langer gelden.

U dient de toepasselijke voorwaarden en het beleid, inclusief privacy en gegevensverzamelingspraktijken, van elke website waarnaar u navigeert vanaf de site of met betrekking tot applicaties die u gebruikt of installeert vanaf de site te lezen. Alle aankopen die u doet via websites van derden zullen plaatsvinden via andere websites en van andere bedrijven, en wij nemen geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot dergelijke aankopen die uitsluitend tussen u en de toepasselijke derde partij zijn.

U gaat ermee akkoord en erkent dat we de producten of diensten die worden aangeboden op websites van derden niet onderschrijven en u zult ons vrijwaren van enige schade veroorzaakt door uw aankoop van dergelijke producten of diensten. Bovendien dient u ons te vrijwaren van eventuele verliezen die u lijdt of schade die aan u is veroorzaakt met betrekking tot of op enigerlei wijze voortvloeiend uit inhoud van derden of enig contact met websites van derden.

14. Sitebeheer

We behouden ons het recht voor, maar niet de verplichting, om:

 1. De site controleren op schendingen van deze algemene voorwaarden;
 2. Passende juridische stappen ondernemen tegen iedereen die, naar eigen goeddunken, de wet of deze Algemene voorwaarden overtreedt, inclusief maar niet beperkt tot het melden van een dergelijke gebruiker aan wetshandhavingsinstanties;
 3. Naar eigen goeddunken en zonder beperking, de toegang tot, de beschikbaarheid van uw bijdragen of een deel daarvan weigeren, de beschikbaarheid ervan beperken of deze uitschakelen (voor zover technologisch haalbaar);
 4. Naar eigen goeddunken en zonder beperking, kennisgeving of aansprakelijkheid, om alle bestanden en inhoud die buitensporig groot zijn of op enigerlei wijze belastend zijn voor onze systemen, van de Site te verwijderen of anderszins uit te schakelen;
 5. Beheer de site anderszins op een manier die is ontworpen om onze rechten en eigendommen te beschermen en om de goede werking van de site te vergemakkelijken.

15. Privacy Policy

We geven om gegevensprivacy en -beveiliging. Bekijk onze Privacy Policy. Door de site te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan ons privacybeleid, dat is opgenomen in deze algemene voorwaarden. Houd er rekening mee dat de site wordt gehost in de Verenigde Staten.

Als u de site bezoekt vanuit de Europese Unie, Azië of een andere regio van de wereld met wetten of andere vereisten met betrekking tot het verzamelen, gebruiken of openbaar maken van persoonlijke gegevens die verschillen van de toepasselijke wetten in de Verenigde Staten, dan door uw voortgezet gebruik van de Site, u draagt ​​uw gegevens over naar de Verenigde Staten en u stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gegevens worden overgedragen aan en verwerkt in de Verenigde Staten.

Verder accepteren, vragen of vragen we niet bewust informatie van kinderen of verkopen we niet willens en wetens aan kinderen. Daarom, in overeenstemming met de Amerikaanse Children's Online Privacy Protection Act, zullen we die informatie zo snel mogelijk van de Site verwijderen als we daadwerkelijk weten dat iemand jonger dan 13 jaar persoonlijke informatie aan ons heeft verstrekt zonder de vereiste en verifieerbare toestemming van de ouders. is redelijk praktisch.

16. Kennisgeving en beleid van Digital Millennium Copyright Act (DMCA)

meldingen

We respecteren de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Als u van mening bent dat enig materiaal dat op of via de Site beschikbaar is, inbreuk maakt op enig auteursrecht dat u bezit of beheert, neem dan onmiddellijk contact op met onze Designated Copyright Agent via de onderstaande contactgegevens.

Een kopie van uw melding wordt verzonden naar de persoon die het in de melding geadresseerde materiaal heeft gepost of opgeslagen. Houd er rekening mee dat u volgens de federale wetgeving aansprakelijk kunt worden gesteld voor schade als u een verkeerde voorstelling van zaken geeft in een melding. Als u dus niet zeker weet of materiaal dat zich op de Site bevindt of waarnaar door de Site wordt gelinkt, inbreuk maakt op uw auteursrecht, moet u overwegen eerst contact op te nemen met een advocaat.

Alle meldingen moeten voldoen aan de vereisten van DMCA 17 USC § 512 (c) (3) en de volgende informatie bevatten:

 1. Een fysieke of elektronische handtekening van een persoon die gemachtigd is om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht waarop naar verluidt inbreuk is gemaakt;
 2. Identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk waarvan wordt beweerd dat het is geschonden, of, als meerdere auteursrechtelijk beschermde werken op de site onder de kennisgeving vallen, een representatieve lijst van dergelijke werken op de site;
 3. Identificatie van het materiaal waarvan wordt beweerd dat het inbreuk maakt of het onderwerp is van inbreukmakende activiteit en dat moet worden verwijderd of waarvan de toegang moet worden uitgeschakeld, en informatie die redelijkerwijs voldoende is om ons in staat te stellen het materiaal te lokaliseren;
 4. Informatie die redelijkerwijs voldoende is om ons in staat te stellen contact op te nemen met de klagende partij, zoals een adres, telefoonnummer en, indien beschikbaar, een e-mailadres waarop contact kan worden opgenomen met de klagende partij;
 5. Een verklaring dat de klagende partij te goeder trouw gelooft dat het gebruik van het materiaal op de manier waarover wordt geklaagd niet is toegestaan ​​door de eigenaar van het auteursrecht, diens vertegenwoordiger of de wet;
 6. Een verklaring dat de informatie in de melding juist is, en op straffe van meineed, dat de klagende partij bevoegd is om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht waarop vermeend inbreuk wordt gemaakt.

Aangewezen Copyright Agent

 • TLC, LLC
 • Ter attentie van: Copyright Agent
 • 122 Hurlbut Street, Suite 9
 • Pasadena, CA 91105, VS.

17. Inbreuken op het auteursrecht

We respecteren de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Als u van mening bent dat enig materiaal dat op of via de Site beschikbaar is, inbreuk maakt op enig auteursrecht dat u bezit of beheert, neem dan onmiddellijk contact op met onze auteursrechtagent via de hierboven vermelde contactgegevens. Een kopie van uw Kennisgeving wordt verzonden naar de persoon die het materiaal dat in de Kennisgeving wordt geadresseerd, heeft gepost of opgeslagen.

Houd er rekening mee dat u op grond van de federale wetgeving aansprakelijk kunt worden gesteld voor schade als u een onjuiste voorstelling van zaken geeft in een Kennisgeving. Als u er dus niet zeker van bent dat materiaal dat zich bevindt op of waarnaar de site verwijst, inbreuk maakt op uw auteursrecht, dient u eerst contact op te nemen met een advocaat.

18. Termijn en beëindiging

Deze voorwaarden blijven volledig van kracht terwijl u de site gebruikt. ZONDER ENIGE BEPALING VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN TE BEPERKEN, RESERVEREN WIJ HET RECHT OM, IN ONZE ENIGE DISCRETIE EN ZONDER AANKONDIGING OF AANSPRAKELIJKHEID, TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE SITE (INCLUSIEF BLOKKERENDE BEPAALDE IP-ADRESSEN), VOOR IEDEREEN OF VOOR WILLEKEURIGE PERSOONLIJKE INFORMATIE TE BEPERKEN. ZONDER REDEN, INCLUSIEF ZONDER BEPERKING VOOR SCHENDING VAN ENIGE VERTEGENWOORDIGING, GARANTIE OF VERBOND IN DEZE VOORWAARDEN OF VAN ENIG TOEPASSELIJK RECHT OF VERORDENING. WIJ KUNNEN UW GEBRUIK OF DEELNAME AAN DE SITE BEËINDIGEN OF [UW ACCOUNT EN] ENIGE INHOUD OF INFORMATIE WISSEN DIE U OP ELK MOMENT HEEFT GEPLAATST, ZONDER WAARSCHUWING, IN ONZE ENIGE DISCRETIE.

Als we uw account om welke reden dan ook beëindigen of opschorten, is het verboden om u te registreren en een nieuw account aan te maken onder uw naam, een valse of geleende naam of de naam van een derde partij, zelfs als u namens de derde handelt partij.

Naast het beëindigen of opschorten van uw account, behouden we ons het recht voor om passende juridische stappen te ondernemen, inclusief maar niet beperkt tot het nastreven van civiel, strafrechtelijk en gerechtelijk verhaal.

19. Wijzigingen en onderbrekingen

We behouden ons het recht voor om de inhoud van de site op elk moment of om welke reden dan ook naar eigen goeddunken zonder kennisgeving te wijzigen, aan te passen of te verwijderen. We zijn echter niet verplicht om informatie op onze site bij te werken. We behouden ons ook het recht voor om de site geheel of gedeeltelijk te wijzigen of stop te zetten zonder voorafgaande kennisgeving.

Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de site.

We kunnen niet garanderen dat de site te allen tijde beschikbaar zal zijn. We kunnen hardware, software of andere problemen ervaren of moeten onderhoud uitvoeren met betrekking tot de site, met onderbrekingen, vertragingen of fouten tot gevolg.

We behouden ons het recht voor om de site op elk moment of om welke reden dan ook zonder kennisgeving aan u te wijzigen, herzien, bijwerken, opschorten, stopzetten of anderszins te wijzigen. U gaat ermee akkoord dat we op geen enkele manier aansprakelijk zijn voor verlies, schade of ongemak veroorzaakt door uw onvermogen om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de site tijdens downtime of onderbreking van de site.

Niets in deze Algemene Voorwaarden zal worden geïnterpreteerd om ons te verplichten de Site te onderhouden en te ondersteunen of om correcties, updates of releases in verband daarmee te leveren.

20. Toepasselijk recht

Deze algemene voorwaarden en uw gebruik van de site worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de staat Californië die van toepassing zijn op gemaakte overeenkomsten en die volledig moeten worden uitgevoerd in de staat Californië, zonder rekening te houden met de conflicterende wettelijke beginselen.

21. Geschillenbeslechting

Beide partijen zijn het erover eens dat elk geschil dat voortvloeit uit deze overeenkomst onder de exclusieve jurisdictie valt van de staats- of federale rechtbanken in Los Angeles, Californië en zien af ​​van elk bezwaar dat zij tegen een dergelijke jurisdictie hebben, ook op grond van het feit dat het een lastig forum is. voor de oplossing van een geschil hieronder.

22. Correcties

Er kan informatie op de site staan ​​die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die betrekking kunnen hebben op de site, inclusief beschrijvingen, prijzen, beschikbaarheid en diverse andere informatie. We behouden ons het recht voor om fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om de informatie op de site op elk moment te wijzigen of bij te werken, zonder voorafgaande kennisgeving.

23. Disclaimer

DE SITE WORDT GELEVERD OP EEN AS-IS EN AS-AVAILABLE BASIS. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT UW GEBRUIK VAN DE SITE EN ONZE DIENSTEN OP EIGEN RISICO ZAL ZIJN. VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN WIJZEN WIJ ALLE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, IN VERBAND MET DE SITE EN UW GEBRUIK ERVAN, INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALDE ZIJDE. WE GEVEN GEEN GARANTIES OF VERKLARINGEN OVER DE NAUWKEURIGHEID OF VOLLEDIGHEID VAN DE INHOUD VAN DE WEBSITE OF DE INHOUD VAN ENIGE WEBSITES DIE VERBONDEN ZIJN MET DE WEBSITE EN WIJ ZULLEN GEEN AANSPRAKELIJKHEID OF VERANTWOORDELIJKHEID NEMEN VOOR ENIGE (1) FOUTEN, ONGELUKKEN, OF INACCENTIES 2) PERSOONLIJK LETSEL OF EIGENDOMSSCHADE, VAN WELKE AARD ook, ALS GEVOLG VAN UW TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE SITE, (3) ELKE ONGEAUTORISEERDE TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN ONZE VEILIGE SERVERS EN / OF ENIGE EN ALLE EN PERSOONLIJKE INFORMATIE EN / OF FINANCIËLE INFORMATIE DAARIN OPGESLAGEN, (4) ELKE ONDERBREKING OF BEËINDIGING VAN DE OVERDRACHT NAAR OF VAN DE SITE, (5) ELKE INSECTEN, VIRUSSEN, TROJAN-PAARDEN OF DEZE DIE DOOR ENIGE DERDEN NAAR EN DOOR DE SITE KUNNEN WORDEN VERZONDEN, EN / OF ( 6) ALLE FOUTEN OF WEGLATINGEN IN ENIGE INHOUD EN MATERIALEN OF VOOR ENIG VERLIES OF SCHADE VAN ENIGE SOORT DIE IS OPgelopen ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN ENIGE INHOUD GEPLAATST, VERZONDEN OF ANDERSZINS BESCHIKBAAR VIA DE SITE. WIJ GARANDEREN GEEN GARANTIE, GARANDEREN OF VERANTWOORDELIJKEN VOOR ENIG PRODUCT OF DIENST DIE DOOR EEN DERDE PARTIJ GEGEVEN OF AANGEBODEN WORDEN VIA DE SITE, ELKE HYPERLINKED-WEBSITE, OF ENIGE WEBSITE OF MOBIELE TOEPASSING DIE WEL OF ANDERE WILLEKEURIG ZIJN OF ANDERE ADVERTENTIE. WEES EEN PARTIJ AAN OF OP ENIGE MANIER VERANTWOORDELIJK VOOR HET CONTROLE VAN ENIGE TRANSACTIE TUSSEN U EN ENIGE DERDE PARTIJ LEVERANCIERS VAN PRODUCTEN OF DIENSTEN.

ZOALS BIJ DE AANKOOP VAN EEN PRODUCT OF DIENST VIA ELK MIDDEL OF IN EEN OMGEVING, MOET U UW BESTE BESLISSING GEBRUIKEN EN VOORZICHTIG OEFENEN WAAR DAT PASSEND IS.

24. Beperking van aansprakelijkheid

IN GEEN GEVAL ZULLEN WIJ OF ONZE BESTUURDERS, WERKNEMERS OF AGENTEN AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR U OF ENIGE DERDE PARTIJ VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, GEVOLGELIJKE, EXPLICIETE, INCIDENTELE, SPECIALE OF PUNITIEVE SCHADE, INCLUSIEF VERLOREN WINST, VERLIES VAN INKOMSTEN OF ANDERE SCHADE DIE VOORTVLOEIT DOOR UW GEBRUIK VAN DE SITE, ZELFS ALS WE ZIJN GEWORDEN VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

25. Schadeloosstelling

U stemt ermee in ons te verdedigen, schadeloos te stellen en ons te vrijwaren, inclusief onze dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen en al onze respectievelijke functionarissen, agenten, partners en werknemers, van en tegen enig verlies, schade, aansprakelijkheid, claim of eis, inclusief redelijke advocaten 'vergoedingen en onkosten, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit: (1) het gebruik van de site; (2) schending van deze Algemene voorwaarden; (3) enige schending van uw verklaringen en garanties uiteengezet in deze Algemene voorwaarden; (4) uw schending van de rechten van een derde partij, inclusief maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten; of (5) elke openlijk schadelijke handeling jegens een andere gebruiker van de Site waarmee u via de Site bent verbonden.

Niettegenstaande het voorgaande behouden we ons het recht voor om, op uw kosten, de exclusieve verdediging en controle op zich te nemen van alle zaken waarvoor u ons moet vrijwaren, en u stemt ermee in om op uw kosten mee te werken aan onze verdediging van dergelijke claims. We zullen redelijke inspanningen leveren om u op de hoogte te stellen van een dergelijke claim, actie of procedure die onderworpen is aan deze vrijwaring zodra we ons hiervan bewust worden.

26. Gebruikersgegevens

We bewaren bepaalde gegevens die u naar de site verzendt voor het beheer van de site, evenals gegevens met betrekking tot uw gebruik van de site. Hoewel we regelmatig routinematige back-ups van gegevens maken, bent u als enige verantwoordelijk voor alle gegevens die u verzendt of die verband houden met activiteiten die u heeft ondernomen via de site.

U gaat ermee akkoord dat wij niet aansprakelijk zijn jegens u voor verlies of beschadiging van dergelijke gegevens, en u doet hierbij afstand van enig recht op actie tegen ons als gevolg van dergelijk verlies of beschadiging van dergelijke gegevens.

27. Elektronische communicatie, transacties en handtekeningen

Het bezoeken van de site, het sturen van e-mails en het invullen van online formulieren vormen elektronische communicatie. U stemt ermee in om elektronische communicatie te ontvangen en u gaat ermee akkoord dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, bekendmakingen en andere communicatie die wij u elektronisch, via e-mail en op de site verstrekken, voldoen aan alle wettelijke vereisten dat dergelijke communicatie schriftelijk is.

U GAAT ERMEE AKKOORD MET HET GEBRUIK VAN ELEKTRONISCHE HANDTEKENINGEN, CONTRACTEN, BESTELLINGEN EN ANDERE RECORDS, EN MET ELEKTRONISCHE LEVERING VAN MEDEDELINGEN, BELEID EN RECORDS VAN TRANSACTIES DIE DOOR ONS OF VIA DE SITE ZIJN GEÏNTERLEERD OF VOLTOOID.

U doet hierbij afstand van rechten of vereisten op grond van statuten, voorschriften, regels, verordeningen of andere wetten in enig rechtsgebied die een originele handtekening of levering of bewaring van niet-elektronische gegevens vereisen, of op betalingen of het verlenen van kredieten op een andere manier dan elektronische middelen.

28. Gebruikers en inwoners van Californië

Als een klacht bij ons niet naar tevredenheid is opgelost, kunt u schriftelijk contact opnemen met de afdeling Klachtenhulp van de afdeling Consumentendiensten van het California Department of Consumer Affairs op 1625 North Market Blvd., Suite N 112, Sacramento, Californië 95834 of telefonisch op (800) 952-5210 of (916) 445-1254.

29. Gemengd

 1. Deze algemene voorwaarden en alle beleidsregels of bedrijfsregels die door ons op de site zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons. Ons verzuim om enig recht of bepaling van deze voorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, zal niet gelden als een verklaring van afstand van een dergelijk recht of deze bepaling.
 2. Deze voorwaarden zijn van toepassing voor zover wettelijk toegestaan. We kunnen onze rechten en plichten op elk moment aan anderen toewijzen. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies, schade, vertraging of nalaten veroorzaakt door een oorzaak buiten onze redelijke controle.
 3. Als wordt vastgesteld dat een bepaling of een deel van een bepaling van deze Algemene Voorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar is, wordt die bepaling of een deel van de bepaling beschouwd als scheidbaar van deze Algemene Voorwaarden en heeft het geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige voorzieningen.
 4. Er is geen joint venture, partnerschap, dienstverband of agentuurrelatie tussen u en ons ontstaan ​​als gevolg van deze algemene voorwaarden of het gebruik van de site. U gaat ermee akkoord dat deze algemene voorwaarden niet tegen ons worden geïnterpreteerd op grond van het opstellen ervan.
 5. U doet hierbij afstand van alle verdediging die u mogelijk heeft op basis van het elektronische formulier van deze algemene voorwaarden en het ontbreken van ondertekening door de partijen hierbij om deze algemene voorwaarden uit te voeren.

30. Neem contact met ons op

Als u zich zorgen maakt over de site, uw lidmaatschap of deze servicevoorwaarden, neem dan contact op contact  voordat u het gebruikt en we zullen ons best doen om u zo snel mogelijk te helpen.

Moge je gedijen!